Syyskokous ja joulujuhla la 23.11. kello 14:15 Tottesundin kartano, Maksamaa.

3.11.2019
Kategoriat: Tapahtuma
  • La 23.11. klo 14.15 Yhdistyksen syyskokous ja joulujuhla Tottesundin kartano, Maksamaa.

Vaasanseudun neuroyhdistys pitää syyskokouksensa lauantaina 23.11. klo 14.15 Tottesundin kartanossa, Maksamaalla.  Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, kuten toimintasuunnitelma ja talousarvio 2020, valitaan puheenjohtaja ja erovuorossa olevat hallituksen jäsenet. Lisäksi keskustellaan yhdistyksen toiminnasta yleensä.

Välittömästi kokouksen jälkeen jatketaan joulujuhlan ja –aterian merkeissä. Joulujuhlan ohjelmana on musiikkia ja arpajaiset sekä nautimme jouluaterian. Egenrisk 10€/medlem. Andra betalar 30 €. Meillä on arpajaiset, joten arpajaisvoittoja otetaan myös vastaan, ei joululahjoja tänä vuonna.

Bussi lähtee klo 13.15 Kasarminalueelta (Korsholmanpuistikolta Sotilaskodin läheltä) VaasastaPaluumatkalle lähdemme  klo 19.45 Tottesundista.

Ilmoittautumiset joulujuhlaan ma 18.11. mennessä Markku Pulli, p. 040 5363784 tai markku.pulli@gmail.com.
Tarkempi ohjelma on liitteenä.
  • Lörd. den 23.11. kl. 14.15 Föreningens höstmöte och julfest Tottesund herrgård, Maxmo

Vasanejdens MS-förening håller sitt höstmöte lördagen den 23.11.  kl. 14.15 i Tottesund herrgård, Maxmo.  På mötet behandlas stadgeenliga ärenden, såsom verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2020, samt val av ordförande och styrelsemedlemmar som är i tur att avgå. Dessutom diskuteras föreningens övriga verksamhet i allmänhet.

Genast efter höstmötet  fortsätter vi med föreningens julfest och -måltidJulfestens program är musik och lotteri samt att vi njuter av julmatEgenrisk är 10€/medlem, andra betalar 30 €. Vi har lotteri, så lotterivinster tas gärna emot om sådana finns, ingen julklapp i år.

Bussen avgår kl. 13.15 från Kasernområdet (från Korsholmesplanaden nära Soldathem) VasaTillbaka avgår vi kl. 19.45 från Tottesund.

Anmälningar till julfesten senast mond. den 18.11. till Markku Pulli, 040 5363784 eller markku.pulli@gmail.com.

Logo