Information

Då din sjukdom framskrider behöver du kanske

Då synen försämras. (länk till CELIA) Ta kontakt med ditt bibliotek. Lyssna på böcker med surfplatta eller smarttelefon

  • Hjälpmedelscentralen i Korsholm 06 327 7530 kl 12.00 – 14.00 mån – fre
  • Hjälpmedelscentralen i Malax 050 566 8520 kl 14.00 – 15.00 mån – fre
  • Hjälpmedelscentralen i Vasa Centralsjukhus 040 751 1214 kl 08.00 – 15.30 mån – fre
  • Neurologen i Vasa Centralsjukhus 06 213 2422
  • Neurologen i Jakobstad Malmska 06 786 2584