Information

Då din sjukdom framskrider behöver du kanske:

Då synen försämras. (länk till CELIA) Ta kontakt med ditt bibliotek. Lyssna på böcker med surfplatta eller smarttelefon

Hjälpmedelscentralen i Korsholm 06-3277530 kl 12.00 – 14.00 mån – fre

Hjälpmedelscentralen i Malax 050-5668520 kl 14.00 – 15.00 mån – fre

Hjälpmedelscentralen i Vasa Centralsjukhus 040-7511214 kl 08.00 – 15.30 mån – fre

Neurologen i Vasa Centralsjukhus 06-2132422

Neurologen i Jakobstad Malmska 06-7862584