Motion

 

 

Gymnastiken fortsätter hösten 2019
Vattengymnastik from. 2.9 2019
Flera grupper: mån. kl.09.00-09.45
kl.10.00-10.45
kl.12.30-13.15
kl.13.30-14.15
tis. kl.14.00-14.45
kl.15.00-15.45
ons. kl.14.00-14.35
Anmälningar tel. 040 485 1530, 0400-235607 led. Tanja Karppi
Du behöver simkort för specialgrupper till Silveria 40 €/säsong. Kort och säsongsdekaler säljs
vid Vasa simhalls kassa Sandviksgatan 8, Medborgarinfo Biblioteksgatan 13 och i Samservice enhet
Lillkyro Lillkyrovägen 11.
Föreningen betalar kortets pris tillbaka, ta kontakt Lisbeth Helenelund, 050-523 9150 eller
lisbeth.helenelund@gmail.com
Konditionssal mån. kl. 18.00-19.00 i Berghemmets konditionssal, startar 2.9. Ingen anmälan, gratis
för medlemmar.
Stoljumpa ons. 13.30-14.30 på seniorpunkten/festsalen Niklasvägen 1 Smedsby, start den 4.9.
Anmälan per e-post vuxeninstitutet.korsholm.fi eller tel. 06-327 7266 kursens nummer är 830 103.
Kursens avgift 32€ betalar föreningen om ni meddelar Lisbeth Helenelund tel. 050-523 9150 eller
till lisbeth. helenelund@gmail.com
Stoljumpa på Berghemmet ons. 09.00-09.45 gratis för medlemmar, anmälan tel. 040-485 1530
Yoga tis. kl.10.30-11.45 i Folkhälsan Smedsby, Niklasvägen 1 startar 20.8. Gratis för medlemmar.
Anmälan till Keijo Lehtonen tel. 040-732 8031 eller keijo.lehtonen@elisanet.fi

 

 

 

 

 

Logo