Motion

Gymnastiken fortsätter våren 2020
Vattengymnastik from. 7.1 2020

Föreningens egna vattenjumppa onsdagar

kl. 10.00–10.45 på Silveria. Gratis för medlemmar.

Anmälan till Markku, markku.pulli@gmail.com eller tel. 040 536 3784

Vasa stads vattenjumppa

I Vasa simhall må, ti och ons kl. 11.55–12.30. På våren: veckorna 2–18 (ej vecka 9)

Du behöver simkort för specialgrupper till Silveria 40 €/säsong. Kort och säsongsdekaler säljs vid Vasa simhalls kassa Sandviksgatan 8, Medborgarinfo Biblioteksgatan 13 och i Samservice enhet
Lillkyro Lillkyrovägen 11.

Föreningen betalar kortets pris tillbaka, kontakta Lisbeth Helenelund, 050 523 9150 eller lisbeth.helenelund@gmail.com

Anmälan tel. 040 586 2804

Konditionssal

mån. kl. 18.00–19.00 i Berghemmets konditionssal, startar 13.1.

Ingen anmälan, gratis för medlemmar.

Stoljumpa

ons. 13.30-14.30 på seniorpunkten/festsalen Niklasvägen 1 Smedsby, start den 15.1.2020

Anmälan per e-post vuxeninstitutet.korsholm.fi eller tel. 06 327 7266 kursens nummer är 830 171.

Kursens avgift 27,50€ betalar föreningen om ni meddelar Lisbeth Helenelund tel. 050 523 9150 eller till lisbeth.helenelund@gmail.com

Stoljumpa på Berghemmet ons. 09.00-09.45 gratis för medlemmar. Anmälan tel. 040 485 1530

Buti-Yoga (en lugn och meditativ yoga)

22.1 2020 kl.18.30-19.30 i Keskuskoulu Rådhusgatan 39-43 65100, Vasa.

Detta är Yoga som är speciellt utformad för att passa mänskor med MS och andra neurologiska sjukdomar. Yogan leds av Anna Jussila som år 2018 utbildat sig till Buti-Yoga instruktör i USA. Ingen tidigare erfarenhet av Yoga behövs för att delta i kursen.

Anmälan till Keijo Lehtonen 040 732 8031 eller Keijo.Lehtonen@elisa.net