Motion

Gymnastiken fortsätter våren 2020
Vattengymnastik from. 7.1 2020

Föreningens egna vattenjumppa onsdagar kl. 10.00-10.45 på Silveria. Gratis för medlemmar.

Anmälan till Markku, markku.pulli@gmail.com eller tel. 040 5363 784


Vasa stads vattenjumppa:
I Vasa simhall må, ti och ons kl. 11.55-12.30.

På våren: veckorna 2-18 (ej vecka 9)

anmälan: tel.040 586 2804

Du behöver simkort för specialgrupper till Silveria 40 €/säsong. Kort och säsongsdekaler säljs
vid Vasa simhalls kassa Sandviksgatan 8, Medborgarinfo Biblioteksgatan 13 och i Samservice enhet
Lillkyro Lillkyrovägen 11.
Föreningen betalar kortets pris tillbaka, kontakta Lisbeth Helenelund, 050-523 9150 eller
lisbeth.helenelund@gmail.com


Konditionssal mån. kl. 18.00-19.00 i Berghemmets konditionssal, startar 13.1. Ingen anmälan, gratis
för medlemmar.


Stoljumpa ons. 13.30-14.30 på seniorpunkten/festsalen Niklasvägen 1 Smedsby, start den 15.1. 2020
Anmälan per e-post vuxeninstitutet.korsholm.fi eller tel. 06-327 7266 kursens nummer är 830 171.
Kursens avgift 27,50€ betalar föreningen om ni meddelar Lisbeth Helenelund tel. 050-523 9150 eller
till lisbeth. helenelund@gmail.com
Stoljumpa på Berghemmet ons. 09.00-09.45 gratis för medlemmar, anmälan tel. 040-485 1530


Buti-Yoga (en lugn och meditativ yoga) 22.1 2020 kl.18.30-19.30 i Keskuskoulu Rådhusgatan 39-43 65100, Vasa. Detta är Yoga som är speciellt utformad för att passa mänskor med MS och andra neurologiska sjukdomar.

Yogan leds av Anna Jussila som år 2018 utbildat sig till Buti-Yoga instruktör i USA.

Ingen tidigare erfarenhet av Yoga behövs för att delta i kursen.

Anmälan till Keijo Lehtonen 040-7328031 eller Keijo.Lehtonen@elisa.net